Ikke for personer under 18 år. Denne tobaksvare skader dit helbred og er afhængighedsskabende.

Vi kan se at du ikke er logget ind på din glo™ konto.

Når du er logget ind på din glo™ konto vil du hurtigere kunne afslutte dit køb, samt se din købshistorik.

Bortskaffelse af Produkter


 

Hos British American Tobacco gør vi alt, hvad vi kan, for at minimere vores påvirkning af miljøet og følgelig overholde bestemmelserne om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) med hensyn til alle vores produkter. Som distributør af elektroniske cigaretter har vi pligt til at overholde disse bestemmelser og sikre, at antallet af elektroniske produkter, der sendes til lossepladser, reduceres. Hvis du køber et produkt hos os, vil vi derfor gerne sikre, at du kender retningslinjerne for, hvordan du bortskaffer produktet på korrekt vis.

 

Retningslinjer for korrekt bortskaffelse 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt lukkede batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående piktogram med en affaldsspand med et kryds over. Dette symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat. 

Som slutbruger er det vigtigt, at du indleverer alle dine brugte batterier til miljørigtig bortskaffelse. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genbruges i overensstemmelse med loven og ikke forårsager unødig forurening af miljøet. 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor du gratis kan indlevere brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med batterier, på genbrugsstationer eller ved direkte afhentning fra husholdningerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din kommune.

age verification symbol eighteen plus colour black

For at bruge dette websted skal du være 18 år eller over

Bekræft din alder, før du går ind på webstedet

Din kurv

I alt:
(0 vare)

Din kurv er tom

1 pakke indeholder 20 sticks

Vælg et sprog

Vælg venligst dit foretrukne sprog nedenfor for at downloade Glo Hyper X2 brugermanual